Komitet Społeczny Odnowienia Izby Pamięci „Jędrusiów”
27-670 Łoniów, Gieraszowice 12
Numer konta: 67 9429 0004 3001 0004 1449 0001
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
Dla wpłat z zagranicy przed numerem konta należy podać „PL”
SWIFT: GBWCPLPP


1 sierpnia 2015

Zapraszamy do wysłuchania koncertu z okazji Uroczystości otwarcia Odnowionej Izby Pamięci „Jędrusiów”

12 czerwca 2015

Podziękowania Komitetu Społecznego Odnowienia Izby Pamięci „Jędrusiów” wygłoszone w czasie uroczystości otwarcia odnowionej Izby Pamięci znajdują się TUTAJ

10 czerwca 2015

Z inicjatywy młodych ludzi skupionych wokół Społecznego Komitetu Odnowienia Izby Pamięci „Jędrusiów” 7 czerwca 2015 r. została otwarta odnowiona Izba Pamięci Organizacji Odwet i Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach.
Uroczystość zapoczątkowała okolicznościowa Msza Święta w Sanktuarium Maryjnym w Sulisławicach, której przewodniczył Wikariusz Prowincjalny Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców Ks. Rafał Golina CR.


Po mszy zebrani przemaszerowali pod grób „Jędrusiów”, gdzie złożyli kwiaty, a następnie do XIII-wiecznego kościoła gdzie miało miejsce uroczyste otwarcie Izby.


Izba Pamięci powstała z inicjatywy Eugeniusza Dąbrowskiego 8 września 1981 roku i utworzona została na bazie osobistego archiwum p. Dąbrowskiego oraz zgromadzonego w latach powojennych zbioru zdjęć „Odweciarzy”, „Jędrusiów” i osób udzielających im pomocy. Ekspozycję wzbogaciły rzeźby wykonane przez Pana Edwarda Wyrzykowskiego z Gieraszowic, a w ciągu kolejnych lat wystawa była uzupełniana.
Izba została odnowiona z programu „Działaj Lokalnie" (...). Będące w złym stanie pomieszczenia zmieniono w małe muzeum. Zdjęcia z archiwów rodzin partyzantów, dokumenty, legitymacje, odznaki, egzemplarze tajnej gazety „Odwet", rzeczy osobiste partyzantów to tylko niektóre eksponaty jakie można podziwiać w odnowionych pomieszczeniach. Wejście do piwnicy przykryto szkłem, dzięki czemu, można zobaczyć zrekonstruowaną drukarnię tajnej gazetki „Odwet”.
Symbolicznego otwarcia i poświęcenia odnowionej Izby Pamięci dokonał wieloletni opiekun tego miejsca Ks. Stanisław Suwała.

W uroczystości odnowionej Izby Pamięci uczestniczyli bliscy żołnierzy „Jędrusiów”, w śród nich Maria Dąbrowska - Córka Twórcy Izby Pamięci - Eugeniusza Dąbrowskiego, łączniczka i sanitariuszka Jędrusiów - Janina Pieczykolan oraz jeden z ostatnich Jędrusiów Stefan Świerczek „Lew”.
To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wielu gości: V-ce Minister Obrony Narodowej – p. Beatę Oczkowicz, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – p. Adama Jarubasa, członka Zarządu województwa świętokrzyskiego – p. Kazimierza Kotowskiego, Posłów na Sejm RP – p. Romualda Garczewskiego i Marka Kwitka, radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego i jednocześnie sekretarza Gminy Łoniów – p. Andrzeja Swajdę, starostę opatowskiego – p. Bogusława Włodarczyka, V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Sandomierskiego – p. Zdzisława Nasternaka, zastępcę przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza – p. Wojciecha Czerwca, Przewodniczącego Rady Gminy Łoniów – p. Antoniego Szpaka, dziekana dekanatu koprzywnickiego – ks. Stanisława Chmielewskiego, Prof. Kazimierza Sztabę, Prof. Piotra Matusaka.
Swoją obecnością zaszczycili także: Związek Strzelecki im. Oddziału Partyzanckiego Jędrusie w Tarnobrzegu, Polskie Drużyny Strzeleckie w Staszowie, 100-tna Drużyna Harcerska im. Władysława Jasińskiego z Rzeszowa, 51 drużyna harcerska Żuawi z Rzeszowa, 34 Rzeszowska Drużyna Harcerska, Szczep Starszoharcerski Jędrusie z Łodzi, Prezesów Koła ŚZŻAK w Tarnobrzegu i Staszowie, zarząd Koła ŚZŻAK w Sandomierzu, Stowarzyszenie Jędrusie, SP im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach, PZS im Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach, ZS im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie, OSP Wólka Gieraszowska, OSP Gieraszowice, OSP Sulisławice, grupa rekonstrukcyjna Jędrusie ze Staszowa i grupa rekonstrukcyjna Odwet z Łodzi.

Uroczystość otwarcia Izby Pamięci zwieńczył koncert o tematyce patriotycznej przy ołtarzu polowym oraz ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu „Jędrusiów my spadkobiercy”.


Szczególne podziękowania należy złożyć sponsorom i osobom wspierającym to wielkie przedsięwzięcie.

Autor: Marcin Maj, źródło: www.loniow.pl

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną fotorelacją znajdującą się na stronie internetowej Gminy Łoniów: TUTAJ

Jeśli potrzebują Państwo zdjęć znajdujących się na stronie Gminy w większej rozdzielczości, prosimy o kontakt.
3 stycznia 2015

21 grudnia 2014 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczno-literacki pt. „Jędrusiów my spadkobiercy”. Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Otrzymaliśmy 85 prac plastycznych i 30 literackich. Cieszymy się z zainteresowania konkursem. Będzie odbywał się on cyklicznie, każdego roku.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom szkół, którzy motywowali swoich uczniów do przygotowania prac.

Skład komisji konkursowej:
mjr PDS Wiesław Kuca
dr Danuta Paszkowska
Katarzyna Rzepecka
dr Piotr Sławiński
Tomasz Staszewski
Paulina Stefaniak
ks. Wincenty Suwała CR
por. Henryk Wójtowicz

Przewodniczącą komisji w części literackiej była pani dr Danuta Paszkowska, zaś części plastycznej pan Tomasz Staszewski.

Wyniki konkursu:
Część literacka
I kat. wiekowa (6-10 lat)
1. miejsce: Alicja Garas SP PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach
1. miejsce: Kacper Bryła SP im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie

II kat. wiekowa (11-14 lat)
1. miejsce: Wiktor Abramczyk kl. I b gimnazjum PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach
2. miejsce: Norbert Świerczek SP im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach
3. miejsce: Karolina Wójcik SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu

III kat. wiekowa (15-19 lat)
1. miejsce: Weronika Lasota ZSP im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

W IV ktegorii wiekowiej nagrody nie przyznano.

Część plastyczna
I kat. wiekowa (6-10 lat)
1. miejsce: Julia Dąbrowska kl. I b SP im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach
2. miejsce: Katarzyna Ślusarz kl. III PS PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach
3. miejsce: Julia Kaduk SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
3. miejsce: Bartosz Cibicki SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu

Wyróżnienia:
Natalia Zygarlicka SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
Julia Wąż SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego Mielcu
Martyna Grudzień kl. III SP PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach

II kat. wiekowa (11-14 lat)
1. miejsce: Wiktoria Miłoś kl. IV c SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
2. miejsce: Natalia Mika kl. IV b SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
3. miejsce: Alicja Stobierska kl. IV c SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
3. miejsce: Małgorzata Wrona kl. VI SP PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach
Wyróżnienia:
Karolina Wójcik kl. VI b SP nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
Adam Kramarz, lat 12 SMS w Mielcu
Natalia Stolarz, lat 12 SP im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach

III kat. wiekowa (15-19 lat)
1. miejsce: Jakub Drach kl. II b gimnazjum PZS w Łoniowie
2. miejsce: Urszula Jędryka ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
3. miejsce: Weronika Lasota ZSP im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

IV kat. wiekowa (20 lat i więcej)
1. miejsce: Jan Ekiert z Tarnobrzega (Środowiskowy Dom Samopomocy)

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w publikacji podsumowującej konkurs oraz na wystawie w czasie uroczystości otwarcia odnawianej Izby Pamięci „Jędrusiów”, wiosną br. Wtedy nastąpi też wręczenie nagród. Dla osób, które nie będą mogły przybyć zostaną wysłane pocztą lub doręczone osobiście.
Gratulujemy Autorom i Opiekunom.
Zapraszamy do udziału w konkursie w następnych edycjach.


21 grudnia 2014

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentującego nasze dotychczasowe działania.


21 grudnia 2014

Podłoga już gotowa.


21 grudnia 2014

Zdjęcia z czasu pracy nad podłogą w Izbie Pamięci.


21 grudnia 2014

Koncert z okazji Święta Niepodległości zaprezentowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie 11 listopada br. w czasie gminnych obchodów Święta Niepodległości.


21 grudnia 2014

Koncert z okazji Święta Niepodległości zaprezentowany w kościele w Sulisławicach 9 listopada br.


21 grudnia 2014

Dziękujemy za ofiary na remontu muzeum „Jędrusiów” złożone w czasie koncertu 9 listopada br. w kościele w Sulisławicach w wysokości 1259,86 zł.


21 grudnia 2014

5 listopada spotkaliśmy się z Panem Janem Gałuszką ps. "Mizerny". Szanowny Pan bardzo ciepło przyjął naszą grupę. Za tak miłe spotkanie gorąco Mu dziękujemy.


3 listopada 2014

Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków skuliśmy betonową wylewkę wykonaną w ubiegłmy wieku w miejscu zniszczonej, drewnianej podłogi.
Obecnie firma stolarska pracuje nad deskami, które zostaną ułożone w pomieszczeniach Izby Pamięci.


22 września 2014

Owoce naszej wizyty u Państwa Bieniów w Ossali 22 września br.
40 oryginalnych "Odwetów", lista "Jędrusiów" z 1 sierpnia 1944r. oraz pamiątki po Józefie Wiącku ps. "Sowa" - dowódcy "Jędrusiów" w latach 1943-45 - medale i odznaczenia wraz z legitymacjami, Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej, książeczka wojskowa, zdjęcia i inne.
Możliwość zobaczenia na żywo podczas otwarcia odnowionej Izby Pamięci.


21 września 2014

"Młodzi w działaniu" (a zarazem Komitet społeczny Odnowienia Izby Pamięci "Jędrusiów") spotkali się w Pierzchnicy z Panem Włodzimierzem Gruszczyńskim ps. "Jach" i Panem Jerzym Lechem Rolskim ps. "Babinicz"- jednymi z ostatnich żyjących "Jędrusiów". Panowie ciepło przyjęli naszą delegację i chętnie odpowiadali na nasze pytania, zadając też swoje co do naszych planów. Z radością przyjęli wiadomość o odnowie Izby Pamięci. Na pamiątkę otrzymaliśmy kilka książek autorstwa Szanownych Panów, które wejdą w skład biblioteczki Izby Pamięci. Spotkanie pomoże nam w wiernym odtworzeniu historii "Jędrusiów", którą umieścimy w Ich małym muzeum.


18 września 2014
Sprawozdanie z warsztatów konserwatorskich w Sulisławicach Warsztaty konserwatorskie odbyły się 18 września 2014 roku o godzinie 14:00 na placu przykościelnym przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób w przedziale wiekowym od 12 do 21 lat. Spotkanie poprowadziła Ewelina Żurek, studentka historii sztuki. Jego celem było odczyszczenie rzeźb znajdujących się w Izbie Pamięci oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”. Spotkanie rozpoczęło się w starym kościele w Sulisławicach, gdzie uczestnicy spotkania pomogli w zdjęciu rzeźb ze ścian. Znajduje się tam ich czternaście, wykonane zostały w drewnie lipowym w latach 80. ubiegłego stulecia przez lokalnego artystę-rzeźbiarza Edwarda Wyrzykowskiego. Ich tematyka związana jest między innymi z losami „Jędrusiów” i wydarzeniami mającymi miejsce na tych ziemiach w czasie II wojny światowej. W związku z tym, iż prawdopodobnie nigdy nie były konserwowane, ich struktura i powierzchnia zostały narażone na działanie drewnojadów oraz zanieczyszczeń.

Po przeniesieniu obiektów na plac przykościelny, prowadząca w krótkim merytorycznym wstępie przedstawiła uczestnikom plan postępowania w przypadku usuwania zabrudzeń z tego typu obiektów za pomocą profesjonalnych jak i „domowych sposobów”. Po tej instrukcji uczestnicy przystąpili do części praktycznej warsztatów. Każdy z nich otrzymał obiekt, który miał odczyścić najpierw pędzelkiem, a następnie wilgotną gąbką. Po wysuszeniu rzeźb, uczestnicy przenieśli je do jednego z pomieszczeń znajdujących się w budynku starej plebani, obok sanktuarium, które zostało specjalnie wydzielone na cel ich zmagazynowania. Pracy młodzieży z zainteresowaniem przyglądali się także mieszkańcy tej miejscowości, którzy podobnie jak i uczestnicy warsztatów, nie kryli zadowolenia i satysfakcji z jej efektów.


8 września 2014
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożona do puszki na rzecz odnowienia Izby Pamięci podczas Uroczystości Odpustowych w Sulisławicach w dniach 7-8 września br. Uzbierana kwota: 921,50zł.


29 sierpnia 2014
Kolejne spotkanie zaowocowało założeniem przez nas komitetu, dzięki któremu mamy nadzieję umożliwić poszerzenie możliwości naszej pracy oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na renowację Izby Pamięci. Ponadto ustaliliśmy terminy wykonywania pierwszych prac i spotkań z osobami pragnącymi nam pomóc.


14 sierpnia 2014
Dziś odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Działaj lokalnie”. Aby odnowić Izbę Pamięci „Jędrusiów” przez niemal dwie godziny prowadziliśmy rozmowy nad możliwościami realizacji naszych pomysłów i planów oraz usystematyzowania wszystkiego nad czym będziemy pracować w kolejnych miesiącach. Spotkanie to możemy uznać za oficjalne rozpoczęcie wspólnych działań.


Witamy na naszej stronie internetowej poświęconej Izbie Pamięci Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie", która znajduje się w XIII-wiecznymy romańskim kościele w Sulisławicach.

W ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt zakładający m.in. odnowienie Izby Pamięci Jędrusiów. Obejmuje on również konkursy oraz publikację dokumentującą nasze działania. Projekt realizowany będzie przez młodzież z terenu, na którym działał Oddział. Mamy nadzieję, że uda nam się odtworzyć ważną część historii nie tylko naszej Małej Ojczyzny.